Mausundvær - et levende kystsamfunn

Mausundvær – et samfunn med gammel bosetting – er et tettsted og en øygruppe i Frøya kommune i Sør-Trøndelag, Norge. Mausund ligger ytterst i Trondheimsleia med storhavet som nærmeste nabo. Mausundvær har ca. 240 fastboende innbyggere, som i hovedsak ernærer seg ved tradisjonelt fiske og ulike former for service. “Mausundvær - et levende kystsamfunn” er en bildebok om et fiskevær i endring. Boken viser den vakre naturen og det rike dyrelivet – men fremfor alt hvordan folk lever og arbeider på øya. Bildene minner også om gamle dager og mennesker som betydde mye for øyenes utvikling. Det eldste bildet ble tatt for mer enn 100 år siden.

 

Mausundvær – et levende kystsamfunn
Forfattere: Georg Kristiansen og Gudrun Winfridsson
Forlag: Norrbagge 2011
Antall sider: 144
Storlek: 240x195 mm
Vekt i gram: 690
Format: Innbundet
Språk: Norsk (bokmål)
ISBN: 978-91-633-8602-2

Georg Kristiansen: ”Vinteren 1971 tok jeg en pause fra Fotoskolen i Trondheim og dro til Mausund for å dokumentere alle de vakre gamle trebåtene som jeg hadde sett i løpet av min barndom på øya. Snart kommer alle disse båtene til å forsvinne og bli erstattet av plastbåter, tenkte jeg. Og slik ble det, som alle i dag vet. Gjennom årene har jeg fortsatt å dokumentere livet og naturen på Mausundvær.”
Georg er fotograf og har utgitt flere fotobøker, den siste heter “Från folkmord till självstyre – kurdernas långa väg till frihet”.

Gudrun Winfridsson:
 ”Jeg kom til Mausund for første gang i 1979. Det jeg først la merke til da båten nærmet seg havnen, var husene som var spredt lik fargeklattene på en palett. Det jeg også ble slått av, var den vennlige tonen mellom menneskene her. De tok seg tid til å snakke, og brød seg mye om barn, både egne og andres.”
Gudrun
er journalist og har også gitt ut bøker, den siste er en kriminalroman, “Döden på Verket”.

I forbindelse med lanseringen av boken ble det publisert artikler i Lokalavisa Hitra-Frøya (5 og 8 juli 2011) og i nettavisen froya.no

I Boktips fra bibliotek i Sør-Trøndelag skriver Gunhild Riiber, Frøya bibliotek blant annet: ”Jeg har valgt å omtale og anbefale denne boken siden jeg opplever den har flere fine kvaliteter ut over det rent lokalhistorisk interessante. Innholdet er sortert i 9 ulike temaoverskrifter. Disse er både spesielle for stedet, slik som ”Vingleia fyr”, men flere har også mer allmenn gjenkjennelse, slike som ”Da og nå!” Her dokumenteres i bilder og tekst samfunnsutvikling vi har sett og opplevd langs kysten i Norge…Boken oppleves nettopp først og fremst som en fotodokumentarisk bok med korte billedtekster til, der flere av bildene er hentet hos private kilder. Mange av disse glimtene av arbeid eller leik gleder jeg meg over når jeg blar i boka...Å bla i boka er trivelig tidsbruk, og jeg anbefaler det varmt!

   
   
Boken lansertes på fiskemottaket i kjeila på Mausund, 2011. Foto: Adolf Hofer


Informasjon/Bestilling: info@norrbagge.se
Boken er til salgs hos bland annet ARK bokhandel, Trondheim,
Bokormen, Sistranda, Kystmuseet i Sør-Trøndelag,
Hitra og Samvirkelaget på Mausundvær.